Urnenstenen

Na een crematie kan de as van de overledene op verschillende manieren uitgestrooid of juist bewaard worden. Zo is het mogelijk om een urn bij te zetten in een bestaand graf maar kan ment ook kiezen voor een bijzetting in een muur of gedenkzuil. Een mogelijkheid om een urnenkeldertje met een gedenkplaat te kiezen is een vrijwel vaak genomen besluit. Iedere begraafplaats heeft hier voorschriften voor gemaakt waar de gedenksteen aan moet voldoen. Graag helpen wij u hiermee en combineren uw wens en de geldende regels om tot een gewenst resultaat te komen.

Assortiment Grafmonumenten